Minimog Preloader

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vennootschap Onder Firma (VOF) Metaalbewerkingsbedrijf Atmos-Industrial

Laatst bijgewerkt op 30-01-2024 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van VOF Atmos-Industrial, een Vennootschap Onder Firma gevestigd te Zuidergracht 21-24, 3763LS, Soest, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78568641.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van VOF Atmos-Industrial zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een bestelling via de webshop is geplaatst en VOF Atmos-Industrial deze order heeft bevestigd.

2.3 VOF Atmos-Industrial behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen.

3. Maatwerk en Standaardproducten

3.1 Voor op maat gemaakte producten geldt dat de specificaties en wensen van de klant duidelijk moeten worden vastgelegd. Een offerte wordt opgesteld op basis van deze specificaties.

3.2 Standaardproducten zijn te koop via de webshop en worden geleverd volgens de specificaties zoals vermeld op de productpagina.

4. Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en eventuele andere heffingen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 Factuur betaling dienen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is VOF Atmos-Industrial gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

5. Levering

5.1 De levertijd wordt in overleg met de klant vastgesteld en is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 VOF Atmos-Industrial is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering als gevolg van overmacht.

6. Garantie en Klachten

6.1 VOF Atmos-Industrial staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten. Klachten dienen binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk te worden gemeld.

6.2 Bij gegronde klachten heeft VOF Atmos-Industrial de keuze tussen het kosteloos repareren van het product, vervanging of het crediteren van de factuurwaarde.

7. Intellectuele Eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door VOF Atmos-Industrial verstrekte ontwerpen, tekeningen en andere materialen blijven eigendom van VOF Atmos-Industrial.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen tussen VOF Atmos-Industrial en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Description
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare